Paraules derivades del lexema català CAMP

La paraula catalana-occitana CAMP és també el lexema CAMP que ha produït moltes paraules en la llengua catalana-occitana i en altres llengües europees.

Les paraules que aquí es recullen no són les úniques conformades a partir d'aquest lexema CAMP, però sí que són les inequívoques. Pertanyents a diverses llengües, totes fan referència al significat que aquesta paraula té en català.


Significats de CAMP en català

A part del català-occità, la paraula CAMP existeix en anglès, en italià, en francès i en romanès, però en les tres primeres llengües només té el significat de 'campament', o el seu verb relacionat 'acampar', i en romanès només significa 'terreny destinat al conreu'.

Així, és tan sols la llengua catalana-occitana que disposa de tots aquests significats:

1. Extensió de terreny fora poblat destinat al conreu.

2. Lloc on hom practica o fa el combat o el torneig.

3. Campament, lloc on s'instal·la un exèrcit.

4. Extensió de terra descoberta i generalment plana destinada a un ús determinat. Àrea, tros de superfície terrestre.
5. Àmbit on és exercida, on s'estén, o que abasta una activitat.

6. Territori o regió d'un organisme.

7. En un fitxer, subdivisió d'un enregistrament que equival a la quantitat més petita de dades que, des d'un cert punt de vista, es pot considerar com una sola entitat.

8. Magnitud física mesurable que pren un valor concret a cada punt d'una regió de l'espai, a cada instant de temps.

9. Porció d'espai o àmbit en què s'estén l'acció d'un òrgan, d'un aparell, etc.
10. Cos commutatiu. Domini

Això demostra que el lexema CAMP és català, atès que només el català concentra tots els significats que trobem a les paraules derivades a partir d'aquest lexema de les diverses llengües. Són paraules, per tant, catalàniques o derivades d'un lexema català.


Paraules clarament formades a partir del lexema català-occità CAMP i que fan referència directa a algun dels significats en català-occità:

- CAMP origina les paraules en català-occità:

CAMP, CAMPer,-a CAMPerol-a, CAMPestre, CAMPimetria, CAMPímetre, CAMPió-na, CAMPionat, CAMPa, CAMPal, CAMPament, CAMPanya, CAMPanyol-a, CAMPar, CAMPejar, aCAMPar, CAMPista, desCAMPat, aCAMPat, aCAMPada, aCAMPament, aCAMPador-a, CAMPus, CAMPing.

- El lexema català CAMP origina les paraules en espanyol:

CAMPa, CAMPal, CAMPamento, CAMPamiento, aCAMPar, CAMPante, CAMPaña, CAMPAñista, CAMPañol, CAMPeada, CAMPar, CAMPeador, CAMPear, CAMPechano-a, CAMPechanía, CAMPejar, CAMPeo, CAMPeón, CAMPeonato, CAMPerear, CAMPero-a, CAMPería, CAMPero-a, CAMPés-a, CAMPesinado, CAMPesino-a, CAMPestre, CAMPichuelo, CAMPiña, CAMPIñés-a, CAMPión, CAMPirano-a, CAMPizal, CAMPista, CAMPo, CAMPOsanto, aCAMPada, aCAMPamento, aCAMPo, desCAMPar, CAMPus, CAMPing.

- El lexema català CAMP origina les paraules en anglès:

CAMP, CAMPing, CAMPaign, CAMPaigner, CAMPbed, CAMP chair, CAMPer, CAMPfire, CAMP follower, CAMPground, CAMPsite, CAMPstool, CAMP stove, CAMPus, ChAMpion, ChAMPionship.

- El lexema català CAMP origina les paraules en francès:

CAMP, CAMPagnard-e, CAMPagne, CAMPagnol, CAMPement, CAMPer, CAMPeur-euse, CAMPing, CAMPos, ChAMP, ChAMPart, ChAMPion, ChAMPpionat.

- El lexema català CAMP origina les paraules en italià:

CAMP, CAMPagna, CAMPagnolo, CAMPale, CAMPare, CAMPàta, CAMPàto, CAMPeggiare, CAMPeggiatóre, CAMPer, CAMPestre, CAMPing, CAMPionàrio, CAMPióne,  CAMPionàto, CAMPo, CAMPosánto, acCAMPaménto, acCAMPàre, CAMPus.

- El lexema català CAMP origina les paraules en portuguès:

CAMPa, CAMPal, CAMPeao-pea, CAMPeonato, CAMPestre, CAMPina, CAMPing, CAMPismo, CAMPista, CAMPo, CAMPones-esa, CAMPus, aACAMPar, aCAMPamento, desCAMPado. 

- El lexema català CAMP origina les paraules en gallec:

CAMPa, CAMPal, CAMPamento, CAMPante, CAMPeira, CAMPeiro, CAMpesiño-a, CAMPelo, CAMPela, CAMPaza, desCAMPado, aCAMPada, aCAMPar, CAMPo, CAMPón, CAMPosa, CAMPosanto, CAMPía, CAMPing, cAMPío, CAMPión-oa, CAMPionato, CAMPismo, CAMPista, CAMPizo, CAMPiña.

- El lexema català CAMP origina les paraules en alemany: CAMPing, ChAMPagner.


[ Autors: D ]

Comentaris