Entrades

Paraules derivades del lexema català CAMP

Els lexemes occitans 'DRECH' i 'DRECHA' i els catalans 'DREÇ' i 'DREÇA'