Paraules derivades del lexema català CEL

La paraula catalana CEL és també el lexema CEL que ha produït moltes paraules en la llengua catalana i en altres llengües europees.

Les paraules que aquí es recullen no són les úniques conformades a partir d'aquest lexema CEL, però sí que són les inequívoques. Pertanyents a diverses llengües, totes fan referència al significat que aquesta paraula té en català.


Significats de CEL en català

1. Part de l'espai que apareix com una volta sobre la Terra circumscrita per l'horitzó.

2. Regió superior considerada com a sojorn de Déu i dels benaurats.

3. Part superior de certs objectes o de certes construccions.

Només en català i occità, que són dues varietats dialectals de la mateixa llengua, trobem la paraula CEL amb aquest significat. En romanès, també existeix el terme 'cel' però significa 'la' (article).


Paraules clarament formades a partir del lexema català CEL i que fan esment directament als dos primers significats en català:

- CEL origina les paraules en català-occità: CELest, CELestial, CÈLic-a,  CELobert, CELeste, CELatge, CELístia, CEListre, CELestialment

- CEL origina les paraules en espanyol: CELeste, CELestial, CELaje, CELajería, CELestialmente, CELícola, CELlisca, CELlisquear.

- CEL origina les paraules en anglès: CELestial.

- CEL origina les paraules en francès: CÉLeste.

- CEL origina les paraules en italià: CELèste, CELestiàle.

- CEL origina les paraules en portuguès: CELestial.

- CEL origina les paraules en llatí: CaELestius.

- CEL origina les paraules en gallec: CELestial.

[ Autors: D ]

Comentaris