Català, llengua mare

Català, llengua mare

Els estudis que anirem publicant en aquest web demostren, al nostre entendre, que la llengua mare de les llengües europees, anomenades erròniament 'romàniques', 'romanços' o 'llatines', no és el llatí sinó la llengua catalana-occitana. S'haurien d'anomenar, per tant, 'llengües catalàniques'.

Gran part dels lexemes o unitats mínimes semàntiques de les llengües europees occidentals els trobem a la llengua occitana-catalana. En aquest web ho demostrem mitjançant la ciència de lexemalògica.

També pensem que el català i l'occità no són dues llengües diferents ni dues llengües bessones, sinò que són una mateixa llengua que ha estat dividida artificialment en dues variants dialectals.

Els autors d'aquest web prefereixen mantenir l'anonimat, fent-se anomenar: Grup Lexemalògic

Contacte: etimologic@tutanota.com


.

Comentaris